BAŽANT POHODA 2005
Trenčín, 15.- 16.07.2005

 
15.07.2005 15.07.2005 16.07.2005 16.07.2005